/ / / / Çocuk da Ahlak Yapısının Oluşmasında Çevrenin Önemi
AlimAnnne

Çocuk da Ahlak Yapısının Oluşmasında Çevrenin Önemi

29.10.2016 |

Çocuk da Ahlak Yapısının Oluşmasında Çevrenin Önemi

İnsanın doğuştan getirdiği değerlere çevreden eklenenler katıldığında ve bunlar eğitim aracılığıyla karışıp biçim aldığında, kişi üç yönüyle, biyolojik psikolojik ve sosyal nitelikli bir bütün olarak ortaya çıkar. Birey; kültürün, eğitimin, yani çevre etkilerinin bedenlendiği yapısal ayrılıklarla, toplumdan topluma farklı özellikler gösterir. Keza aynı toplum içinde, aynı kültürel değerlerle yoğrulan insanlar, doğuştan getirdikleri farklılıklar ve ikinci derecedeki eğitim çeşitlenmeleriyle birbirlerinden ayrılırlar.
Sözgelimi, Amerikan ulusunun temel besinlerinden biri sığırken, Hint ulusu kutsal olarak tanıdığı bu hayvanları bir besin maddesi olarak dahi düşünemez. Az gelişmişlik süreci içinde bulunan bazı Afrika ülkelerinde halkın avcılığa büyük önem vermesine karşın, uygar dünyanın birçok ülkesinde hayvanlar özel kanunlarla korunmaktadır. Bir Japon, sade bir yer yatağında büyük bir huzurla uyuyabilirken, bir Avrupalı ancak konforlu ve yüksek yataklarda rahat edebilmektedir. Doğu ülkelerinde dilencilik çoğunlukla bir fakirlik mesleği, sadaka vermek yüksek gönüllülük ve cömertlik olarak kabul edilirken, Batı Avrupalı bir kişi için her ikisi de aynı oranda yanlış birer davranıştır.
Bazı kültürlerde genç kızlar son derece serbest ve bir erkek çocuktan ayırt edilmeden yetiştirilirken, bazı kültürlerde aşırı bir baskı altında, küçük yaşlardan itibaren erkek çocuklardan uzak tutularak yetiştirilir. Öyle ki, karşı cinse yüzlerini göstermeleri dahi günah korkusuyla önlenir.
Avustralya ve Afrika'nın bazı kabilelerinde, düşmanının başını kesmek bir onur ve itibar aracıdır. Böyle bir kabileden alınıp uygar dünyada yetiştirilen küçük bir çocuk, bu töreyi benimsemez. İleride bu töre kendisine kabul ettirilmek istendiğinde karşı koyar. Tersi bir uygulamayla, uygar dünyadan alınan çok küçük yaşlardaki bir çocuğun, Kelle Avcıları arasında yetiştirilmesi hâlinde aynı töreyi benimseme olasılığı büyüktür.
Pek çok kişi, haklı bir amaç uğrunda ülkeleri için çarpışmayı ve gerekirse canlarını vermeyi doğru ve gerekli görürler. Bir kısım insanlarsa, ne amaçla olursa olsun savaşı korkunç bulur, insan öldürmeyi reddederler. Belirli bir sosyokültürel düzeyde bulunan ana babalar, çocuklarına dövüşmenin kötü olduğunu belletirken, bir başka kümede yer alanlar, çocuklarına gerekirse haklarım güç kullanarak almalarını öğütlerler.
Yukarıda saydıklarım, kişilerin içinde yer aldıkları çevrenin etkisiyle ne denli çeşitlendiğini gösteren birkaç örnek yalnızca. Tümünü sıralayabilmekse olanaksız. Bu farklılıklar, yaşamın hemen her alanında görülebilir. Ulusların dinlerinde, dillerinde, yemelerinde, içmelerinde, giyinmelerinde, gereksinmelerini gidermelerinde, evlenmelerinde, yaşamlarını sürdürmede, doğumda, ölümde, yaşamı ele alış biçimlerinde görülen farklar, belirleyici, tanımlayıcı ve ayırıcıdırlar.
Her birey, içinde yaşadığı toplumun damgasını taşır. İnsan davranışlarının almak zorunda olduğu biçim, içinde yaşadığı toplumun, ırkının, sınıfının, dininin, devletinin yaptırıcı gücüyle çizilir. Ekonomi, din, ırk ve sosyal alanlardaki farklılıklar, uygulama ve inançta görülen çeşitlenmelerin çoğunu açıklar. Kişi büyüme süreci içindeyken kendisine hangi kümenin daha fazla etkide bulunduğuna bağlı olarak belirli değerler kazanır. Bu zorunlu bir sonuçtur. Yoksa; içine doğduğu, geliştiği, yaşadığı ve yaşamak zorunda olduğu topluma ters düşer. Onlara yabancılaşmak durumunda kalır.
Ahlaki değerler, sosyal değerler arasında yer almakla ve toplunum yaptırım gücüne bağlı olmakla birlikte, daha çok yakın çevrenin çocuğa öğrettikleriyle gelişir. Bunlar; aile, arkadaş ve okul çevreleridir.
Çok Bilmiş Blogcu Anne “ Alim Anne ”  sizler için yazdı….  http://www.alimanne.com Çocuk da Ahlak Yapısının Oluşmasında Çevrenin Önemi  konulu yazımın sizlere ışık tutması dileğiyle…
 


Siz Ne Düşünüyorsunuz?

Anneliği Kolaylaştırıyoruz

Ürün veya hizmet arayın

Ara

Anneysen.com; Anne Cevapları bölümünde sorularınıza tecrübeli annelerden farklı cevaplar bulabilmenizi sağlıyor. 20 bin soru içerisinde arama yapabilir, ya da kendi sorunuzu annelere sorabilirsiniz. Anneysen.com; Uzman Cevapları bölümünde, 30 farklı alandan 100’e yakın uzmana bebeğinizle, çocuğunuzla, kendinizle ve aile yaşantınızla ilgili tüm sorularınızı sorabilmenize olanak sağlıyor. Anneysen.com; Uzman makaleleri ve Videolar bölümünde merak ettiğiniz konularda uzmanların ilgili makalelerinden ve videolarından yararlanabilmenizi sağlıyor. Anneysen.com; Yemek tarifleri bölümünde bebeğiniz ve tüm aileniz için denenmiş farklı yemek tarifleri bulabilmenizi, Anne Yazıları bölümünde annelerin yazılarını takip etmenizi, Bloglar bölümünde blog yazarı annelerin yazılarını takip etmenizi sağlıyor. Anneysen.com; Hafta Hafta Hamilelik bölümünde, bebeğinizde ve sizde olan değişiklikleri öğrenmenizi, 40 haftalık hamilelik sürecinde merak ettiğiniz herşeyi takip etmenizi; Ay ay bebek gelişim bölümünde bebeğinizin fiziksel, sosyal, algısal gelişimini ay ay takip etmenizi sağlıyor. Anneysen.com; Bebek İsimleri bölümünde, binlerce ismin anlamını; İsim Analizi bölümünde ise çocuğunuzun isminin karakterini nasıl etkilediğini öğrenmenizi sağlıyor. Anneysen.com; Çarşı bölümünde anne ve anne adaylarına ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetler ile ilgili marka ve firmaları tanıma fırsatı sunuyor. Ayrıca, Çarşı bölümündeki firmalar, anneysen.com üyelerine özel indirim fırsatları da sağlıyor.